Brandskyddsdokumentation och utrymningsstrategi

Genomgång av det byggnadstekniska brandskyddet i Trollhättans gamla lasarett

Efter att det gamla lasarettet i Trollhättan överförts till annan sjukvårdsenhet i regionen så har mängder med nya verksamheter startat upp i lokalerna. Numera bedrivs här en gymnasieskola, flera praktiska utbildningar, studentboende, företagskontor med mera. Detta ställer andra krav på brandskyddet och det gäller att på bästa möjliga sätt dokumentera och uppdatera de brandskyddsritningar som finns.

Vi på Brandkonsulten i Göteborg fick detta uppdraget och ägnade flera arbetsdagar åt att grundligt gå igenom lokalerna, de långa kulvertarna och varje skrymsle och vrå. Utrymningsstrategin kartlades, brandceller utritades på brandskyddsritningar och brandlarmet studerades. Flera verksamheter ställde frågor om brand och säkerhet och vi gjorde vårt bästa att förklara vad för jobb vi gjorde och vilket ansvar den enskilda verksamheten faktiskt har för sin egen säkerhet.

I slutändan stod vi med en brandskyddsbeskrivning i tre delar över alla vitt skilda verksamheter och dess förutsättningar vid brand och brandskyddsritningar på över 30.000 m2 lokaler. Det var ett omfattande brandskyddsarbete som innefattade allt från att säkerställa brandcellsgränserna till att upprätta brandskyddsdokumentation samt se över utrymningsplanerna. Det har varit ett mycket givande arbete.