Inlägg av avelineadmin

Våtrumsbehörighet enligt BBV

CB Consultants har tilldelats behörighet för utförandet av arbeten enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna är framtagna med hänsyn till myndighetskraven i boverkets byggregler, BBR.  

Ramavtal med Cupola Sverige AB

CBC har skrivit ramavtal med brandsäkerhetsföretaget Cupola Sverige AB beträffande tekniskt brandskyddsarbete. I koncernen ingår även bolaget Brandsäkra Hem AB med sammanlagt ca.100 anställda i 8 städer. Avtalet innebär en ökning av uppdrag till vår avdelning Brandkonsulten vilket kommer att leda till rekrytering av ny personal.

Personantalsberäkning

Våra brandingenjörer utför personantalsberäkningar för tex. restauranger, hotell, butiker, allmänna utrymmen etc. Grunden till nästan allt brandskydd är att alla som vistas i byggnaden säkert kan komma ut vid ett tillbud. Det är inte ovanligt att verksamheter och lokaler utökas, byggs om eller ändras på något sätt. Vad som ofta glöms bort är att dessa […]

Brandskydd i HVB-boenden

Brandskydd i HVB-boenden Våra brandkonsulter  har nyligen hjälpt flertalet HVB-boenden att upprätta brandskyddsdokumentation. Våra brandingenjörer ser till så att samtliga krav från myndigheter och byggregler uppfylls med allt från utrymning och brandcellsindelning till brandlarm och utrymningslarm. Bland annat har vi undersökt boenden för ensamkommande flyktingbarn och behandlingshem för personer med missbruksproblematik. Tack vara vårt nära samarbete med […]

Hemsidan uppdaterad

I och med utökat tjänsteutbud av bla migrationsärenden har vi genomfört en uppdatering av hemsidan. Vi har även integrerat brandkonsultengbg.se som kommer att stängas inom kort. Även Svensk text är numera tillgängligt.

Vi förstärker på brandingenjörssidan

Vi hälsar vår nye brandingenjör Erik välkommen redan nu på måndag den 19 januari. Erik kommer tillföra oss ytterligare kompetens och vi växer oss starkare då vi kan erbjuda ännu mer och snabbare service till kunder. Att arbeta som brandingenjör innebär ofta många och långa arbetsdagar då projekt ofta har en kort deadline. Att skapa […]

Klassningsplaner, brandfarliga gaser och oljor

Vår brandingenjör Frans Trägårdh har arbetat för en stor bilkedja i Göteborg med att ta fram klassningsplaner för deras verksamhet. Här följer ett utdrag ur texterna: ”Denna klassningsplan är upprättad av Brandsäkra Hem AB på uppdrag av XXXXX Group Göteborg, för att utgöra underlag för val och installation av utrustning inom riskområden, d.v.s. områden där […]

Anläggningsskötarutbildning samt Brandfarlig vara-utbildning, mindre omfattning

Våra brandingenjörer skriver just nu på ett par större brandskyddsdokumentationer. Byggherren vill ha allt på pränt innan månadens slut. Boverkets Byggregler står till grund för mycket av texterna. I samarbete med vårt bolag Brandsäkra Hem AB erbjuder vi helheten gällande brandskydd. Personalen på Brandsäkra Hem AB åker ut och genomför riskinventeringar som underlag för vår […]