Våtrumsbehörighet enligt BBV

CB Consultants har tilldelats behörighet för utförandet av arbeten enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna är framtagna med hänsyn till myndighetskraven i boverkets byggregler, BBR.