Ramavtal med Cupola Sverige AB

CBC har skrivit ramavtal med brandsäkerhetsföretaget Cupola Sverige AB beträffande tekniskt brandskyddsarbete.
I koncernen ingår även bolaget Brandsäkra Hem AB med sammanlagt ca.100 anställda i 8 städer.
Avtalet innebär en ökning av uppdrag till vår avdelning Brandkonsulten vilket kommer att leda till rekrytering av ny personal.