Personantalsberäkning

Våra brandingenjörer utför personantalsberäkningar för tex. restauranger, hotell, butiker, allmänna utrymmen etc.

Grunden till nästan allt brandskydd är att alla som vistas i byggnaden säkert kan komma ut vid ett tillbud. Det är inte ovanligt att verksamheter och lokaler utökas, byggs om eller ändras på något sätt. Vad som ofta glöms bort är att dessa förändringar många gånger påverkar utrymningsvägarna.
När det gäller nybyggnation gäller det att dimensionera utrymningsvägarna utefter tänkt användningsområde. För enklare byggnader finns det förenklade ”handbokslösningar”. Men för större, mer komplexa konstruktioner behövs specifika lösningar och därför också specifik simulering av brandförlopp, utrymningsanalys och planering.