Brandskydd i HVB-boenden

Brandskydd i HVB-boenden

Våra brandkonsulter  har nyligen hjälpt flertalet HVB-boenden att upprätta brandskyddsdokumentation.
Våra brandingenjörer ser till så att samtliga krav från myndigheter och byggregler uppfylls med allt från utrymning och brandcellsindelning till brandlarm och utrymningslarm. Bland annat har vi undersökt boenden för ensamkommande flyktingbarn och behandlingshem för personer med missbruksproblematik.

Tack vara vårt nära samarbete med Brandsäkra Hem kan vi även åtgärda de eventuella brister som uppmärksammas i samband med utredningen. För frågor angående brandskydd kontakta gärna någon av våra brandingenjörer på tel 031 444 979.

Takrenovering i Tuve

CBC har fått renoveringsarbete av tak på över 600m2 i Tuve utanför Göteborg. Arbetet omfattar även dränering, nybyggnation av terasser samt markanläggning.
IMG_0152