CBC förstärker Brandkonsulten

Vi har förstärkt Brandkonsulten ytterligare genom anställa Theres, som är utbildad brandingenjör Master nivå.
Brandkonsulten består nu av 4 brandignjörer som jobbar med brandskyddsdokumentationer, besiktningar, personantalsbedömingar, brandskyddsritningar, orienteringsritningar m.m.