Nybyggnation av Villa på Näset i Göteborg

CBC har fått uppdraget att bygga en villa och garage på hela 385 m2 på Näset i södra Göteborg. Nybyggnationen genomförs tillsammans med byggföretaget J.J Koncept AB och förväntas stå klar i December 2015.
20150608-View1%20Ext-Rev6-15092%20Villa%20Ankner_small20150610-View2 Int-Rev5-15092 Villa Ankner

 

 

 

Näset 43:30. Renderingen är utförd av Zentuvo AB