Vi förstärker på brandingenjörssidan

Vi hälsar vår nye brandingenjör Erik välkommen redan nu på måndag den 19 januari.
Erik kommer tillföra oss ytterligare kompetens och vi växer oss starkare då vi kan erbjuda ännu mer och snabbare service till kunder.

Att arbeta som brandingenjör innebär ofta många och långa arbetsdagar då projekt ofta har en kort deadline. Att skapa brandskyddsdokumentation som håller i längden och följer gällande BBR är inte det lättaste arbetet utan kräver sin man på rätt plats. I Jonsered har vi vårt kontor ihop med Brandsäkra Hem AB som arbetar med allt inom brandskydd såsom ex;
Service av brandsläckare, brandposter, hänvisningsarmaturer, rökluckor, stigarledningar och allt annat som ingår i ett företags brandskydd. Brandsäkra jobbar tillsammans med Brandkonsulten även en hel del med utrymningsplaner, brandskyddsdokumentationer, brandlarm och riskinventeringar i samband med det Systematiska brandskyddsarbetet, SBA som skall bedrivas hos mer eller mindre alla företagare och fastighetsägare.
Brandskyddsutbildning, Heta arbetenutbildning, Anläggningsskötare brandlarm, Barn HLR, Vuxen HLR AED med flera är några av våra utbildningar som vi tillsammans med Brandsäkra Hem erbjuder. Föreståndare brandfarlig vara har vi kört många gånger under hösten då en av våra kunder har just mycket brandfarlig vara under sina tak runt om i Sverige.

Just nu arbetar vår ena ingenjör Frans mycket med ombyggnationer hos befintliga kunder. En hel del person-antalsbedömningar har legat i pipen under hösten då räddningstjänsten har gjort ett par tillsyner som legat som grund för just personantalsbedömning. Behöver Ni en brandingenjör? Kontakta oss gärna så kommer vi ut och ser hur vi kan hjälpa er på bästa och mest kostnadseffektiva sätt. Välkomna!