Brandingenjörerna i Stockholm och Göteborg samarbetar kring utrymning

Vår brandingenjör här i Göteborg har ett nära och bra samarbete med våra kollegor på Brandsäkra Hem i Stockholm. Vi har fått ett uppdrag av ett av de större parkeringsbolagen i Sverige just nu och då passa det bra att kunna arbeta i både Göteborg och i Stockholm. Malmö kommer i nästa steg och orterna när där. I vår riskinventering ingår att vi går igenom samtliga p-hus och ser på eventuella brister. Sammanställning över hänvisningsskyltning, stigarledningar, insatsplaner och övriga risker gås igenom med beställaren. Räddningstjänsten har varit till stor hjälp i vissa fall. All brandskyddsutrustning gås igenom och servas men även kompletteringar görs löpande. Brandsläckarskåp är bra i vissa fall där skadegörelse har förekommit.

Våra brandingenjörer går igenom utrymningen och ser till att brandskyddsritningarna stämmer med verkligheten. Insatsplaner monteras för att underlätta för räddningstjänsten vid ett tillbud.

I vissa av parkeringshusen förekommer brandlarm och då besiktas brandlarmet, nya or ritningar tas fram där de inte stämmer eller en ombyggnation har gjorts. Brandlarmen har olika provningsintervaller beroende på om det är direktkopplat eller inte. Brandsäkra Hem har en egen brandlarmsavdelning som kan åtgärda eventuella fel som dyker upp.

Nytt hos oss är att vi har Anläggningsskötare brandlarmsutbildning nu. Våra killar håller utbildningen hos oss eller hos er, det beror på vilket som passar bäst.
Följande är ett axplock av vad utbildningen innehåller:

 • Räddningsstjänstens organisation
 • Att förebygga brands uppkomst
 • Brandförlopp
 • Möjliggöra trygg utrymning
 • Begränsa brandens spridning
 • Underlätta släckningsarbetet för räddningstjänsten
 • Brandskyddsåtgärder

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Varför installeras automatiska brandlarm?

 • Myndighetskrav
 • Försäkringskrav
 • Frivilliga anläggningar
 • Brandskyddsdokumentation

Vad är ett automatiskt brandlarm?

 • Uppbyggnad
 • Detektorer
 • Val av detektorer
 • Olika system

CBC deltar på OTD mässan i Bergen

CBC med Anders Ankner & Anders Westby kommer att deltaga i Norges största årliga Olja, gas och energi Utställning. 15-16 Oktober 2014 Bergen. OTD, Offshore Technology Days.

otd-14-topp