Anläggningsskötarutbildning samt Brandfarlig vara-utbildning, mindre omfattning

Våra brandingenjörer skriver just nu på ett par större brandskyddsdokumentationer. Byggherren vill ha allt på pränt innan månadens slut. Boverkets Byggregler står till grund för mycket av texterna. I samarbete med vårt bolag Brandsäkra Hem AB erbjuder vi helheten gällande brandskydd. Personalen på Brandsäkra Hem AB åker ut och genomför riskinventeringar som underlag för vår SBA webb, det systematiska brandskyddsarbetet. Efter att de har gjort en inventering tas ett åtgärdsförslag fram som även inkluderar släckutrustning samt utrymningsförbättringar. Utrymningsplaner, insatsplaner samt Orienteringsritningar produceras av våra ingenjörer så snart det behövs.

Vi har tagit in ytterligare en utbildare i vår koncern och kan därför erbjuda anläggningsskötare för brandlarmsutbildning nu. Antingen kommer man hit till våra fina lokaler i Jonsered eller så kommer vår utbildare till kunden direkt. Valet är kundens.

Vår koncern växer ständigt och vi har numera 25 härliga kollegor runt oss i våra lokaler i Jonsered. Allt för att kunna täcka in så mycket av Sverige som möjligt. Vi har även maskinteknik under vårt tak. CB Consultants personal sitter hos oss men även ute hos kunder så som Volvo och i Norge.

Behöver Ni hjälp med ert brandskydd kontakta oss direkt så kommer det ut antingen en brandingenjör eller en brandskyddsrådgivare.
Välkomna!