Boverkets byggregler, BBR 21

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning. De ändringar som träder i kraft den 1 juli 2014 har tre olika syften. Ändringar görs för att kunna bygga bostäder med en mindre boarea generellt. Dessutom görs ändringar som gäller för studentbostäder som innebär ytterligare lättnader i kraven för sådana bostäder. Det är också många övriga ändringar, som bland annat har till syfte att göra reglerna tydligare.

Vi finns här om det är så att Ni behöver mer information gällande om ändringarna berör just Er. Vår brandingenjör Frans har läst in sig i dessa ändringar och har god erfarenhet av att vara behjälplig.

Nytt för nu är även att vi utbildar i Brandfarlig vara, kursen hålls i våra lokaler i Jonsered och innehåller både lagar och regler men även praktiska exempel. Vi har 2 killar som utbildar i detta ämnet ihop med vår brandingenjör. Se till att boka en rolig och intressant dag efter semestrarna. Är det panik så har vi en kurs nu på onsdag den 25/6!! Välkommen!!

Brandsäkra Hem AB och Brandkonsulten i Göteborg AB håller stängt under veckorna 29,30 och 31.

Vi önskar alla en härlig sommar så hörs och ses vi till hösten igen!!