Brandkonsulten i Göteborg AB byter namn till CB Consultants AB

Brandkonsulten i Göteborg AB byter namn till CB Consultants AB. Brandkonsulten i Göteborg kommer att fortsätta som eget varumärke gällande tjänster av brandskyddsteknik.

Tillstånd för uteservering gällande brand och säkerhet

Sommaren är här och uteserveringarna behöver vår brandingenjörs hjälp för att uppfylla de krav som ställs.
Viktig är att man vid om- och nybyggnationer alltid färdigställer en brandskyddsdokumentation som följer de lagar och regler som gäller.

Utrymningsvägar är en viktig del i brandskyddet och så här kan det se ut i skrift:
”Det finns en utrymningsväg från uteserveringen som leder direkt till det fria. Den är synlig från hela uteserveringen. Denna utrymningsväg betjänar även den ordinarie restaurangen.
På grund av det begränsade personantal som finns på uteserveringen och att utrymningsvägen är lätt observerbar och leder direkt till det fria, så bedöms en utrymningsväg uppfylla kraven på säker utrymning. Utrymningsvägen är gemensam för restaurangen och uteserveringen.”

Passagemått och dörrbredd i utrymningsväg från uteserveringen ska vara av samma mått som de som leder från restaurangen. För närvarande är det 160 cm.
Bord och stolar ska placeras så att de inte är i vägen vid utrymning eller att personer riskerar att snubbla. Bord ska placeras så att det finns ett fritt passagemått på minst 0,45 m till nästa bord.

Brännbart material är något som man bör tänka extra noga på att ta in eller lägga undan när serveringen inte är bemannad då det finns folk som gillar att tända på vilket kan leda till en stor brand. Det ska finnas handbrandsläckare lätt tillgängliga från uteserveringen. Personal ska ha kunskap om hur dessa fungerar och används. Viktigt är att restaurangerna bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete där de även har fått genomgå brandskyddsutbildning.

Ny VD

Vi har nöjet att kunna välkomna Anders Ankner till oss på Brandkonsulten i Göteborg AB. Anders började 1/5 har en lång och gedigen erfarenhet från ingenjörssidan och kan med sina kunskaper och kontakter öka vårt kunnande ytterligare. Brandkonsulten i Göteborg kommer kunna bredda de tjänster vi erbjuder både till nya och gamla kunder. En längre introduktion kommer när tillfälle ges.

Då vi numera samarbetar med ett större byggbolag så har vi en hel del jobb med både om- och nybyggnationer vilket gör att våra ingenjörer producerar för full fart. I takt med att Anders kommer in i våra rutiner kommer vi som sagt att kunna bredda våra områden.