Uteserveringarna öppnar snart

Uteserveringarna öppnar snart
I april börjar uteserveringarna traditionsenligt att öppna och glada människor rör sig mer på stan.
Kommunerna och räddningstjänsten ställer högre krav på uteserveringarna med tak och väggar idag, i princip samma krav som ställs på byggnader.
Inför uppförande av uteserveringen är det vanligt att en ansökan om tillfälligt bygglov måste lämnas in till kommunen. I ansökan ska flera brandkrav redovisas, t.ex. utrymning, brandbelastning och brandspridning till högre belägna byggnadsdelar.
Gällande utrymning så gäller det att tänka till. Uteserveringar placeras ofta i direkt utanför restaurangens huvudentré så att man måste gå genom uteserveringen för att komma till restaurangen.
Om det brinner i restaurangen så måste kanske alla personer som finns där OCH alla personer på uteserveringen utrymma över dörren till uteserveringen. Det får inte riskeras att trängsel uppstår, så dörren måste vara anpassad efter ett stort personantal, eller så får uteserveringen ha ytterligare en väg ut.
Om det börjar brinna på uteserveringen så finns risk att branden sprider sig till lägenheter eller andra verksamheter på andra våningen. Detta kan förhindras genom sprinkler på uteserveringen, obrännbart tak, flamskyddad markis, eller genom att minska mängden brännbara stolar, bord, dynor och annan inredning på uteserveringen.
Det kan även vara relevant att uppdatera utrymningsplaner till att omfatta utseveringen och att skaffa extra handbrandsläckare som är lättillgängliga härifrån.
På Brandkonsulten i Göteborg hjälper vi till med brandskyddsdokumentation som redovisar dessa krav. När uteserveringen är uppförd så kan vi hjälpa till med en kontroll av brandskyddet och verifiera at det följer vad som står i brandskyddsdokumentationen.
Om ni behöver hjälp, så hör av er till kontoret i Göteborg på 031-444979, eller Stockholm på 0708-342895, alternativt mejla på info@brandkonsultengbg.se

Brandingenjörens historia

Brandingenjör
Hos de flesta räddningstjänster arbetar brandingenjörer på förebyggandeavdelningen. Det innebär i första hand arbete med riskhantering, plan- och byggärenden, tillståndsgivning, tillsyner, sotningsärenden, remisser samt information och rådgivning. Dessutom arbetar ingenjörerna till viss del med både intern och extern utbildning. Ofta samarbetar brandingenjörerna med andra myndigheter och organisationer, vilket gör jobbet utåtriktat och varierat. Om man inte vill jobba på räddningstjänsten kan man göra som våra killar på Brandkonsulten i Göteborg AB och arbeta på den privata marknaden.

I våra ingenjörers arbete ingår mycket kundkontakt och det krävs därför att de är serviceinriktade och tjänstvilliga.
Frans älskar te.x. att rita utrymningsplaner när han inte är ute hos kund och har visat sig vara ett riktigt proffs på detta.

Gällande deras utbildning;
Brandingenjörsutbildningen finns på Lunds Tekniska Högskola, LTH och utbildningen är 3,5 år. Vår brandingenjör Frans har gått just i Lund och har nu arbetat hos oss i dryga 2 år. För att ha behörighet att arbeta som räddningsledare inom kommunal eller statlig räddningstjänst måste utbildningen kompletteras med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, RUB. Denna utbildning är 1 år och bedrivs på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skola i Revinge i Skåne. På Lunds Tekniska Högskola kan man även läsa Riskhantering, en avslutande utbildning om 2 år som ger en civilingenjörsexamen i riskhantering. Studenter som läser de första 3 åren på brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola kan då avsluta med denna utbildning och ta dubbel examen, Brandingenjör och Civilingenjör i riskhantering. Vill man läsa vidare så finns det mycket att komplettera med. Men yrkeserfarenhet får du endast genom att arbeta i praktiken.