Vi tar fram brandskyddsritningar och brandskyddsdokumentationer på löpande band.

Brandkonsultens arbete med att ta fram brandskyddsritningar och en förkortad brandskyddsdokumentation fortlöper. Våra brandingenjörer gör platsbesök med okulära besiktningar av till exempel ytskiktet, brandskyddets utformning i stort samt även byggkonstruktionen.
Vid eventuella hyresgästanpassningar krävs det ibland en mindre dokumentation eller annat utlåtande kring lokalen och brandskyddets utformning och det står vi då till tjänst med.

Vi inventerar och dokumenterar fastigheternas brandskydd både på vår SBA webb och på papper till kunden. Om det är verksamheter som är skriftligt redovisningsskyldiga tar vi ofta hjälp av vårt andra bolag Brandsäkra Hem AB och får det inskickat. Tillsammans med Brandsäkra Hem kan vi erbjuda en komplett helhetslösning gällande brand och säkerhet.

Här följer ett utdrag från en brandskyddsbeskrivning som Frans vår ingenjör har skrivit:
”Objektsbeskrivning 2.1
Objektet består av en byggnad med 4 våningsplan med total area på ca 16000 m2. Lokalerna har tidigare varit fabrik och produktion för SKF:s verksamhet, men idag bedrivs det kontor och publika verksamheter (butik, gym, vårdinstanser, vuxenskola).
Fem trapphus som är separata ingångar förbinder alla våningsplanen. Respektive våningsplan är fördelade på flera hyresgäster och verksamheter vars lokaler omfattar allt från ett par hundra kvadratmeter till nästan ett helt våningsplan.
Byggnaden är sammanbyggd med annan byggnad tillhörande annan fastighet. Byggnaderna är avgränsade med brandmur.
Beskrivning av konstruktion 2.1
Bärande konstruktion och stomme är av sten och betong. Byggnad förutsätts vara uppförd som ”brandsäker byggnad” enligt äldre byggnadslagstiftning.”

Behöver du hjälp av våra brandingenjörer? Tveka inte att ringa oss, vi tar oss an i stort sett alla projekt stora som små. Välkommen! 031-44 49 79

Ny medarbetare, brandingenjör Henrik Gunnarsson hälsas välkommen

Vår nya brandingenjör är utbildad i Lund och har arbetat med att hantera olika brandskyddsfrågor samt tillståndsgivning vid hetarbeten runt om i Göteborg. Han har även jobbat i nära samarbete med Räddningstjänsten i Stor-Göteborg för att genomföra gemensamma övningar med mera.

På den förebyggande sidan har han drivit olika säkerhetsprojekt, jobbat med avvikelsehantering, granskat riskanalyser, deltagit i upphandlingar av brandskydd och fungerat som bollplank för företagen inom bland annat oljehamnen i frågor som har med brandskydd att göra.

Henrik har även en bakgrund som konsult inom byggnadstekniskt brandskydd i sammanlagt tre år och har jobbat i räddningstjänsten i Borås (SÄRF) i drygt ett och ett halvt år. Han har erfarenhet även av analytisk dimensionering. (CFD, rökspridning via ventilationssystem, tvåzonsmodeller, strålning med mera). Henrik kommer att komplettera och även bidra med en hög spetskompetens inom områden som vi inte tidigare har verkat i då han har kompetens inom riskutredning, brandfarlig vara, utbildning inom brandfarlig vara samt jobbat en del med projektering av byggnadstekniskt brandskydd.

Behöver Ni hjälp med upprättande av brandskyddsdokumentationer/brandskyddsritningar eller konsultation av en brandingenjör med mera tveka inte utan kontakta oss så hjälper vi er då vår strävan att bli det bästa brandkonsult företaget fortsätter under 2014.