Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnationer och rökgasberäkning

Vi på Brandkonsulten i Göteborg hjälper Er med glädje om och när Ni bygger om i Era fastigheter. För att kunna skriva ett Brandtekniskt utlåtande åker våra ingenjörer oftast ut på plats och ser hur det verkligen förhåller sig. Många av våra befintliga kunder bygger just nu om och därför blir det många brandtekniska utlåtande under denna månad bland annat rökgasventilation har vi ett större uppdrag kring. Behöver Ni hjälp? Ring oss gärna så löser vi det!

I vårt förra nyhetsbrevet berättade vi om nya BBR som kommer och här kommer ytterligare information:
”Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR 20, är en viktig kunskapskälla inom vårt område, då en stor del av en byggnads totala brandskydd fastställs i samband med projekteringen och byggnationen.
Brandskydd i Boverkets byggregler vänder sig till dig som arbetar med brandskyddsfrågor, oavsett inom vilken verksamhet du arbetar. Boken är heltäckande och rör byggregler som är relevanta för bland annat räddningstjänsten, kommunen, byggherren och brandskyddsansvariga.”
Innehåll i boken är bland annat:
Bygglagstiftningen
Byggprocessen
Allmänt om byggreglerna
Allmänt om brand och brandskydd
Föreskrifter, avsnitt 1 och 2
Brandskydd – Allmänt
Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar
Möjlighet till utrymning vid brand
Skydd mot uppkomst av brand
Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader
Skydd mot brandspridning mellan byggnader
Möjlighet till räddningsinsatser
Krav på brandskydd vid ändring av byggnader
Bärverk