Nya Byggregler BBR 21

BBR 21 ute på remiss
Till sommaren 2014 planerar Boverket att släppa en ny utgåva av sina byggregler, nummer 21 i ordningen. Den senaste versionen nummer 20 innehöll endast små förändringar gällande brandskydd, men i nummer 21 är det flera betydande förändringar som föreslås. En ny verksamhetsklass införs, Vk3b, som ska underlätta byggandet av studentboenden och liknande gruppboenden. Enskilda boenderum kan då uppföras som brandceller i EI 30, istället för som dagens EI 60. Samtidigt införs krav på automatiskt brandlarm och utrymningslarm för denna verksamhetsklass.

Det tillkommer även nya krav på kablar. Dessa ska klassas på liknande sätt som andra material och ytskikt med droppkrav och brandgaskrav, men även krav på begränsning i avgivning av sura eller frätande gaser.
Våra brandingenjörer utbildar regelbundet i BBR om behov finns. Ring oss gärna.