Nya byggregler från Boverket

Boverkets byggregler, BBR, har reviderats och trädde ikraft den 1 juli 2013. En del av revideringarna i BBR berör avsnitt 5 om brandskydd. Sedan den 1 januari 2013 ska även reglerna om ändring, vilka återfinns i BBR, tillämpas. Dimensionering av bärförmåga, stadga och beständighet görs med eurokoder och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska beräkningsstandarder, EKS.

Vår brandingenjör Frans utbildar i de nya reglerna för dem som behöver. Många av våra fastighetsbolag har varit intresserade av att få ta del av de nya reglerna och samtidigt få en uppfräschning av de regler som gäller överlag. Så passa på även ni om det är så att ni känner er det minsta osäkra på de nya reglerna.
Att bygga in brandskyddet rätt från början är en kostnadseffektiv lösning som de flesta vet och förstår vikten av.

ARBETE MED BRANDSKYDD
Syftet med Boverkets verksamhet avseende brandskydd är att förebygga skador på människor till följd av bränder. Boverket har som myndighet ett uppsiktsansvar över att bostäder byggs på ett robust och brandsäkert sätt och verket driver en mängd olika brandskyddsfrågor och diverse projekt för att hålla säkerheten på en ekonomiskt försvarbar nivå.

GEMENSAMMA STANDARDER INOM EU
Boverket deltar också aktivt i europeiskt arbete med brandskydd. En stor mängd standarder utarbetas på uppdrag av Europeiska kommissionen. Dessa ska leda fram till att brandegenskaper deklareras på ett gemensamt sätt, så att byggprodukter kan cirkulera fritt mellan medlemsländerna. Säkerhetsnivån bestäms däremot av varje enskilt medlemsland genom nationella byggregler, i Sverige av Boverkets byggregler (BBR).

Brandkonsulten i Göteborg hjälper till vid alkoholtillstånd, Personalantalsbedömning

När en restaurang eller verksamhet ansöker om alkoholtillstånd så ställer Göteborgs kommun krav på att brandskyddet ska utredas och redovisas av en brandsakkunnig, till exempel en brandingenjör. Arbetet går i korthet ut på att bedöma hur många personer som kan vistas i en lokalen så kallad personalantalsbedömning. Sedan vidtas eventuella åtgärder för att säkerheten vid utrymning ska vara tillräckligt god.
Vi på Brandkonsulten i Göteborg har på senare tid hjälpt flera verksamheter med sina alkoholtillstånd, allt från restauranger till musiklokaler. Det är ett enklare arbete än en fullskalig brandskyddsdokumentation, men där mer hänsyn kan tas till aktuella förutsättningar för just den lokalen eller verksamheten som ska servera alkohol. Vid fler frågor eller beställning, ring 031-44 49 79.