Full fart på brandskyddsdokumentationerna inför hösten

Sommaren fortsätter ett tag till men våra brandingenjörer har inte tid att vara ute då det är brandskyddsdokumentationer, personalantalsbedömningar, utrymningsplaner, orienteringsritningar till brandlarmen, dokumentationer för ombyggnationer och utbildningar i bland annat brandfarlig vara som står på tapeten. Högtrycket fortsätter framåt hösten och det är vi väldigt tacksamma och glada för!

En kort beskrivning av den utbildning som brandingenjörerna går:
Den grundläggande utbildningen kompletteras med specialkurser inom brandteknik och riskhantering. De brandtekniska ämnena behandlar bränders uppkomst, tillväxt och spridning, hur bränder påverkas och sprider sig med hänsyn till byggnader (passiva system), sprinkler och brandventilation (aktiva system), och hur släckinsat­serna genomförs. Stor vikt läggs vid utrymningen när det uppstår fara för brand, och vid andra frågor som rör människors säkerhet. Orsaker, konsekvenser och risker kring olika typer av brandolyckor studeras också, exempelvis olyckor med farligt gods, explosioner, skred m.m. I den del av kursen som behandlar riskhantering lär man sig både att göra riskanalyser och att skapa underlag för riskhänsyn i samhällsplaneringsprocessen.

Dessa kunskaper delar våra brandingenjörerna gärna med sig av och våra brandingenjörer hjälper både nya och gamla kunder med allt mellan himmel och jord. Alla är välkomna!