Brandskyddsutbildningar, brandskyddsritningar och brandskyddsdokumentationer

Nu när sommaren är här och semestern snart tar vid är det extra viktigt att allt är klart. Har Ni något som ligger så hör av Er snarast då vi har en av våra brandingenjörer kvar även nästa vecka.

Ett stort projekt har tagit upp mycket av Frans vår brandingenjörs tid. Detta jobb har innefattat platsbesök med beräkningar av ytor, brandskyddsdokumentation, brandskyddsritningar och även BBR 19 utbildning. Även det systematiska brandskyddsarbetet har satts igång med hjälp av Brandsäkra Hem AB. Service och komplettering av brandskyddsutrustning har även varit en stor del i detta projekt. Vår samarbetspartner när det gäller brandlarm har även varit inkopplade. Detta arbete beräknas vara klart under vecka 28.

Vid nybyggnad och ändringar gäller att man ska ha en brandskyddsdokumentation enligt avsnitt 5:12 i Boverkets byggregler (BBR). Boverkets byggregler ställer krav på den färdiga byggnaden och kravet på brandskyddsdokumentation i BBR innebär att det är egenskaperna och förutsättningarna för brandskyddet i den färdiga byggnaden som skall redovisas. Dokumentationen skall innefatta förutsättningarna för brandskyddets utförande och brandskyddets utformning. Bland annat bör byggnadens brandcellsindelning och brandtekniska klasser redovisas, samt utrymningsstrategi. I Brandskyddsdokumentation är också lämpligt att inkludera drift- och skötselinstruktioner samt planer för underhåll enligt BBR 2:5. Enligt lagen om skydd mot olyckor är de flesta verksamheter skyldiga att dokumentera sitt brandskydd och i vissa fall att redovisa det för kommunen. Detta är två skilda system utifrån två olika lagar. Brandskyddsdokumentationen som tagits fram vid nybyggnad bör dock kunna utgöra ett utmärkt underlag för arbetet med att dokumentera sitt brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor.

Oavsett vad Ni behöver hjälp med så kan antingen Brandkonsulten i Göteborg AB eller Brandsäkra Hem AB hjälpa Er att komma igång och förbättra Ert brandskydd och samtidigt se till att Ni följer de lagar och regler som gäller.
Trevlig sommar önskar vi alla nya och gamla kunder!