Brandkonsulten i Göteborg hjälper Ö-varvet på Öckerö med brandskyddet

Brandkonsulten i Göteborg hjälper Ö-varvet på Öckerö med brandskyddet
Ö-varvet är en stor aktör inom varvsnäringen och hjälper till exempel försvarsmakten med service och reparationer av stridsbåtar.
Brandkonsulten i Göteborg AB har fått förtroendet att upprätta flera brandskyddsdokumentationer och brandskyddsritningar för både ombyggnation, tillbyggnation och nybyggnation av lokaler. Dessa uppdrag är speciella av flera anledningar. Dels sysslar Ö-varvet med verksamhet som inte hör till det vanliga och lokalerna måste anpassas efter deras speciella önskemål. De hanterar en del brandfarliga ämnen och detta måste beaktas i speciella riskbedömningar.
Eftersom Öckerö är en relativt liten kommun så kräver uppdragen speciell kontakt med berörda inom kommunen, speciellt räddningstjänsten. Vi på Brandkonsulten i Göteborg AB liksom kommunens representanter medverkar i projekten från tidigt stadium och bra principlösningar kan presenteras och diskuteras innan spaden satts i marken.

Tilläggas till detta kan att man samtidigt håller på att bygga upp sitt systematiska brandskyddsarbete med hjälp av vårt andra bolag Brandsäkra Hem AB. Här inventeras varje fastighet var för sig och en underhållsplan läggs upp på SBA webben för att tas tag i när det blir dags. Detta arbete är påbörjat och fortlöper enligt önskemål från Ö-varvet.

Att bland annat ha en komplett brandskyddsdokumentation med ritningar över brandcellsindelningar är viktigt för att säkerställa att man har det skydd man behöver. Att sedan arbeta systematiskt med sitt brandskyddsarbete är A och O för att förhindra att brandsäkerheten bara blir liggandes och ”dammar” i en pärm i någon hylla. Att få personalen engagerad i det dagliga arbetet är det bästa för alla. Brandsläckare i all ära men kunskap och systematik i sitt brandskyddsarbete är det bästa sättet att förebygga en eventuell brand.

Behöver ni utbilda er personal så har Brandsäkra Hem AB ett brett utbud gällande utbildningar i brand-, Hjärt- och lungräddning och Heta arbeten-utbildning med mera.
Titta in på www.brandsakrahem.se och läs mer eller ring direkt på 031-711 01 75.

Även Brandkonsulten i Göteborg AB utbildar er personal. Brandfarlig vara och BBR 19 är exempel på utbildningar som våra ingenjörer håller. Kontakta oss gärna om Ni undrar något eller vill veta mer.