Utrymningsplaner, brandskyddsritningar och Orienteringsritningar på tapeten

Våra ingenjörer kämpar på för fullt och vi har en hel del roliga projekt på gång. Brandlarmen runt om behöver allt som oftast ha nya orienteringsritningar upprättade då det byggs om en hel del ute i fastigheterna och det är en sådan sak som inte alla tänker på att uppdatera direkt. Våra ingenjörer ritar snabbt och effektivt om dessa så att de stämmer med ny- och ombyggnationer.

En hel del mindre brandskyddsdokumentationer har varit aktuella den senaste veckan vilket är ett roligt och givande arbete. Ett platsbesök och en mindre tillsyn sedan är jobbet igång med att dokumentera det som finns och som kanske behöver ändras för att stämma med verkligheten.

Vi har en ny utbildning gällande BBR 19 som har visat sig vara mycket uppskattad hos vår fastighetsförvaltare och byggare. Vår ingenjör kommer ut på plats och berättar vad som gäller vid ombyggnationer, lite tips och råd för att underlätta arbetet innan man ändrar något. Vi har även haft utbildningar här hos oss i vackra Jonsered så här väljer man själv vilket alternativ som passar bäst. Behöver Ni en uppfräschning gällande BBR så hör av Er så fixar vi det.

Brandskyddsdokumentationer är i många fall ett måste

Vad är en brandskyddsdokumentation och när behövs en sådan?
Vid nybyggnad och ändringar gäller att man ska ha en brandskyddsdokumentation enligt avsnitt 5:12 i Boverkets byggregler (BBR). Boverkets byggregler ställer krav på den färdiga byggnaden och kravet på brandskyddsdokumentation i BBR innebär att det är egenskaperna och förutsättningarna för brandskyddet i den färdiga byggnaden som skall redovisas. Dokumentationen skall innefatta förutsättningarna för brandskyddets utförande och brandskyddets utformning. Bland annat bör byggnadens brandcellsindelning och brandtekniska klasser redovisas, samt utrymningsstrategi. I Brandskyddsdokumentation är också lämpligt att inkludera drift- och skötselinstruktioner samt planer för underhåll enligt BBR 2:5. Vid större byggprojekt är det lämpligt att ta hjälp av en brandkonsult för att projektera brandskyddet och ta fram en brandskyddsdokumentation.

Brandskyddsdokumentation för uteserveringar är ett mycket roligt arbete. På just utomhusserveringar i Göteborg är brandskyddsdokumentationen en krav just nu. Uteserveringar är ju för övrigt en del i Göteborgs kultur- och restaurangliv. Att kommunen nu tar krafttag och kräver att alla uteserveringar ska dokumentera sina ytor är mycket intressant då det ställer en hel del krav på restauranger och pubar att se till att dokumentationen är uppdaterad. Arbetet som genomförs är en tillsyn på plats med diskussion över hur verksamheten bedrivs i anslutning till uteserveringen, bedömning över brandbelastning och utrymningsmöjligheter. Därefter görs en sammanställning och en redovisning med en brandskyddsdokumentation som verksamheterna ska lämna till Göteborgs stad.

Våra ingenjörer gör alla typer av brandskyddsdokumentationer så ring oss gärna så hjälper vi även dig!