Utrymningsplaner och orienteringsritningar skapas av brandingenjören

Utrymningsplaner och orienteringsritningar skapas av brandingenjören
Ett stort arbete pågår just nu med att rita nya utrymningsplaner för hela Södra Porten området i Mölndal. Då det är ett så pass stort och komplext fastighetsområde som dessutom har byggts om vid ett flertal tillfällen genom åren är det ett stort projekt som kräver noggrannhet och tålamod av vår brandingenjör Frans.

Att uppmärkningen av brandsläckare, brandposter och utrymningsvägar stämmer är A och O i detta ritningsarbete. Positivt är att huvudbyggnaden är så pass bra uppmärkt och välskött gällande brandskyddet så att riskinventera här är inga som helst problem. En riskinventering av brandskyddet kan annars ta lång tid och låsa fast brandingenjören i onödan.

Utrymningsplaner finns numera i flera utförande än de ”gamla” vanliga standard utskrifterna i plastramar. En snygg utrymningsplan i till exempel plexiglas drar till sig folks blickar lite extra och vi förenar nytta med nöje. Ju fler som faktiskt läser på utrymningsplanen, ju större är ju chansen att samtliga hittar ut via nödutgångarna vid ett eventuellt olyckstillbud. Rekommendationerna att ha en utrymningsplan är en god idé där lokalkännedomen kan vara begränsad hos besökarna.

Just Södra Porten har otroligt mycket företag och anställda som dagligen är i rörelse och detta medför ännu högre krav på att just säkerhetsarbetet det så kallade systematiska brandskyddsarbetet, SBA fungerar tillfredsställande. Denna fastighetsägare har god ordning på just sitt SBA och att skapa nya utrymningsplaner är en del i detta brandskyddsarbete.

Brandskyddsbeskrivning till privatbostad

Brandskyddsbeskrivning till privatbostad
Vi på Brandkonsulten i Göteborg arbetar mest mot fastighetsägare och företag, men ibland så behöver privatpersoner vår hjälp. Vi fick förfrågan att hjälpa till vid om- och tillbyggnad av en villa i Örgryte i Göteborg. För beställaren var det viktigt med en hög brandsäkerhet för sig själv, sin familj och de andra familjerna som bodde i villan och han ville få dokumenterat hur de borde gå till väga. Vi tog fram ett dokument samt brandskyddsritningar som gick igenom utformning av brandceller i de ombyggda delarna och hur utrymningen kan gå till.