Brandskyddsdokumentation för ABB

Arbete med insatsplanering och brandskyddsdokumentation för ABB i Alingsås

Ett omfattande arbete med insatsplanering i nära samarbete med Räddningstjänsten i Alingsås har genomförts under hösten. Denna planering har testats internt inom ABB koncernen i en krisövning gällande brandsäkerhet under november månad 2012.

Insatsplaneringens avsikt är att sammanställa bland annat vilka brandrisker och brandskyddsåtgärder som kan motverkas. Planen ska åskådliggöra egna insatser inför kontinuitetsplanering och också Räddningstjänstens åtgärder för att begränsa skadeverkningar samt restvärdesrädda verksamhetsdelar inför fortsatt verksamhet inom företagsdelen så snart som möjligt efter en eventuell händelse.

Vidare har ett brandskyddsarbete startats för att lättare kunna genomföra sitt Systematiska brandskyddsarbete (SBA) och sina egenkontroller antingen digitalt eller via läsplatta.

Arbete med brandfarlig vara

Arbete med brandfarlig vara
Ett omfattande arbete med tillsyn, riskutredning sammanställning och utbildning inom brandfarliga varor är under arbete tillsammans med flera stora marknadsledande företag inom bildelsbranschen samt bilverkstads- skadeverkstadsbranschen. Däribland AD Bildelar Sverige AB samt Mechanum AB.
Arbetet är i inledningsfas med riskutredning samt bedömning över vad som hanteras när det gäller brandfarlig vara samt mängd och farlighetsgrad.
Därefter ska utbildning av ansvariga/föreståndare över brandfarlig vara genomföras.
Arbetet innebär också att vara behjälplig vid tillståndsansökan om brandfarlig vara. Till denna ansökan ska bifogas brandskyddsritning och brandskyddsdokumentation över verksamheten och dess lokaler.

Brandskyddsdokumentation och utrymningsstrategi

Genomgång av det byggnadstekniska brandskyddet i Trollhättans gamla lasarett

Efter att det gamla lasarettet i Trollhättan överförts till annan sjukvårdsenhet i regionen så har mängder med nya verksamheter startat upp i lokalerna. Numera bedrivs här en gymnasieskola, flera praktiska utbildningar, studentboende, företagskontor med mera. Detta ställer andra krav på brandskyddet och det gäller att på bästa möjliga sätt dokumentera och uppdatera de brandskyddsritningar som finns.

Vi på Brandkonsulten i Göteborg fick detta uppdraget och ägnade flera arbetsdagar åt att grundligt gå igenom lokalerna, de långa kulvertarna och varje skrymsle och vrå. Utrymningsstrategin kartlades, brandceller utritades på brandskyddsritningar och brandlarmet studerades. Flera verksamheter ställde frågor om brand och säkerhet och vi gjorde vårt bästa att förklara vad för jobb vi gjorde och vilket ansvar den enskilda verksamheten faktiskt har för sin egen säkerhet.

I slutändan stod vi med en brandskyddsbeskrivning i tre delar över alla vitt skilda verksamheter och dess förutsättningar vid brand och brandskyddsritningar på över 30.000 m2 lokaler. Det var ett omfattande brandskyddsarbete som innefattade allt från att säkerställa brandcellsgränserna till att upprätta brandskyddsdokumentation samt se över utrymningsplanerna. Det har varit ett mycket givande arbete.