Boverkets nya byggregler påverkar brandskyddet.

Från och med den 1 januari 2013 så börjar Boverkets nya byggregler ( BBR 19 ) att gälla. Förändringarna från föregående regler är de största som någonsin gjorts. Bland förändringarna i regler för brandskydd märks tydligast att man tar hänsyn till vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i en byggnad. Begreppet verksamhetsklass införs som tillsammans med det gamla begreppet byggnadsklass talar om hur det fysiska brandskyddet och utrymningsmöjligheter ska utformas.

Läs mer på www.boverket.se eller ring oss om du vill veta mer hur reglerna påverkar dig.